Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanda tədiyyə balansının müasir vəziyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri

Biz artıq bugünkü gündə Dünyada iqtisadiyyatın əsasən iki formasının fərqləndirildiyini bilirik.Bunlar açıq və qapalı iqtisadiyyat formalarıdır.Qapalı iqtisadiyyata malik olan ölkələr nəzərə çarpacaq qədər kifayət sayda olmasalar da iqtisadi nəzəriyyədə iqtisadiyyatın formalarından biri kimi təsnifləşdirilir.Qapalı iqtisadiyyat dedikdə,bu elə bir iqtisadi sistemi nəzərdə tutur ki,onun xaric ilə əlaqəsi olmasın.

Azərbaycanda tədiyyə balansının müasir vəziyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 12.11.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018
Azərbaycanda tədiyyə balansının müasir vəziyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 97 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 12.11.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018