Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq valyuta münasibətləri sistemindeki yeri və rolu

Hazırda dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin artması ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq valyuta əlaqələri də genişlənir.Ölkələr arasında valyuta münasibətləri dünya təsərrüfat sistemi çərçivəsində, beynəlxalq xidmətlər formasında, əmtəə-kapital ixracı əsasında yaranır. Valyuta italyan sözü olan “valuta” sözündən götürülmüşdür, tərcümədə qiyməti,dəyəri ifadə edir.

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq valyuta münasibətləri sistemindeki yeri və rolu Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 45
Son yüklənmə tarixi: 26.12.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018
Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq valyuta münasibətləri sistemindeki yeri və rolu PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 115 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 45
Son yüklənmə tarixi: 26.12.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018