Menu

Daxil olun Qeydiyyat

QLOBALLAŞAN DÜNYADA YOXSULLUQ PROBLEMİ

Davamlı inkişaf üçün zəruri tələblər, yoxsulluğun azaldılması və ya aradan qaldırılması üçün də vacib şərtdir. Bunlar tarazlı regional inkişafı, resursların ədalətli bölgüsünü, ətraf mühitin mühafizəsini və s. tələb edir. Sadəcə olaraq, əsas diqqəti zəif inkişaf etmiş region, rayon, kənd yerləri və təcrid olunmuş ərazilərə yönəltməklə, yoxsulluğun azaldılması proqramlarının ayrılmaz hissəsi kimi bu yerlərdə ucuz və etibarlı, sosial-iqtisadi və ekoloji cəhətdən səmərəli və keyfiyyətli iqtisadi və enerji resurslarından istifadəni təmin etmək kifayətdir. Eyni zamanda, məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasında əhalinin, təqribən 48 faizi rayonlarda və ya kəndlərdə yaşayır. Ona görə də respublikada davamlı inkişafın təmin edilməsinin və yoxsulluğun aradan qaldırılmasının əsas şərtlərindən biri olan tarazlı regional inkişafa nail olmaq məqsədilə kənd icmalarının mövcudluğu mənbəyi olan aqrar-sənaye müəssisələrinə xüsusi diqqət yetirməklə, müvafiq təlim, təhsil, peşələrin öyrədilməsilə kadrların hazırlanması hesabına regionlarda kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirmək məqsədəuyğun olardı.

QLOBALLAŞAN DÜNYADA YOXSULLUQ PROBLEMİ Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 19.09.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
QLOBALLAŞAN DÜNYADA YOXSULLUQ PROBLEMİ PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 123 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 19.09.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018