Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qiymətli kağızların təsnifləşdirilməsi

Qiymətli kağız sahibkarlıq hüququnu və ya borc öhdəliyini əks etdirən , faiz (dividend ) şəklində gəlir gətirən pul sənədidir. Qiymətli kağızlar bazarı isə maliyyə bazarının bir hissəsi olub, alqı-satqının obyekti qiymətli kagızlar hesab edilən məkandır. Qiymətli kağızları iki böyük qrupa ayırmaq olar; birinci dərəcəli əsas qiymətli kağızlar, ikinci dərəcəli törəmə qiymətli kağızlar.Birinci dərəcəli əsas qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququ olan — pul, əmtəə, əmlak, kapital və s.daxildir.Əsas qiymətli kağızlar özləri də 2 qrupda cəmləşirlər.

Qiymətli kağızların təsnifləşdirilməsi Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 54
Son yüklənmə tarixi: 24.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Qiymətli kağızların təsnifləşdirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 134 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 54
Son yüklənmə tarixi: 24.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018