Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsiri

Milli təhlükəsizliyi heç zaman regional və beynəlxalq təhlükəsizlikdən təcrid olunmuş halda nəzərdən keçirmək qeyri-mümkündür. Belə ki, Beynəlxalq təhlükəsizlik məzmunca və məkanca daha geniş müstəvidən özünü biruzə versədə hər zaman kompatent olaraq milli və regional təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən çıxış edir. Bunlar ayrı-ayrılıqda mexanizm şəklində fəaliyyət göstərsələrdə burada təcəssüm olunan təhlükəsizlik son nəticə olaraq beynəlxalq təhlükəsizlikdə öz təcəssümünü tapır və yaxud əksinə.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsiri Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 27
Son yüklənmə tarixi: 12.12.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsiri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 127 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 27
Son yüklənmə tarixi: 12.12.2019
Əlavə edilib: 08.06.2018