Menu

Daxil olun Qeydiyyat

REGİONAL SOSİAL İQTİSADİ İNKİŞAFIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR

Regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirmək və aqrar sektorda islahatları dərinləşdirmək, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastrukturu yeniləşdirmək, əlverişli investisiya şəraiti, müasir tipli müəssisələr, yeni iş yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Dağlıq Şirvan, Lənkəran, Aran, Gəncə-Qazax və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarına daxil olan şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə olaraq 17 sərəncam imzalanmışdır.

REGİONAL SOSİAL İQTİSADİ İNKİŞAFIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 135
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 10.10.2021
Əlavə edilib: 11.06.2018
REGİONAL SOSİAL İQTİSADİ İNKİŞAFIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 135
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 10.10.2021
Əlavə edilib: 11.06.2018