Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Davamlı inkişafın təmin edilməsində xarici təcrübə və milli iqtisadiyyatda bu sahədə mövcud problemlər

Qloballaşma şəraitində yaşayan müasir dünyada qarşıda duran vacib problemlərdən biri də davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsidir. Bu səbəbdən də əksər iqtisadi ədəbiyyatlarda "davamlı inkişaf", "davamlı iqtisadi inkişaf" anlayışları geniş müzakirə edilir. Hazırda davamlı inkişaf termininə müxtəlif yanaşmalar mövcud olsa da, bütün yanaşmalarda bir ortaq fikir mövcuddur ki, dünyada və ayrı-ayrı ölkələrdə ehtimal edilən iqtisadi, sosial, ekoloji böhranların qarşısının vaxtında alınması iqtisadi artımın davamlılığından çox asılıdır.

Davamlı inkişafın təmin edilməsində xarici təcrübə və milli iqtisadiyyatda bu sahədə mövcud problemlər Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 120
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.10.2021
Əlavə edilib: 11.06.2018
Davamlı inkişafın təmin edilməsində xarici təcrübə və milli iqtisadiyyatda bu sahədə mövcud problemlər PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 120
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 15.10.2021
Əlavə edilib: 11.06.2018