Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi

Bildiyimiz kimi, bazarda İqtisadi inkişafda bazar mexanizmi bir sıra iqtisadi ünsürlərin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyəti ilə şərtlənir. Yəni bаzаr subyекtləri öz аrаlаrındа dаimа qаrşılıqlı əlаqədə və bir-birinə təsir еtmə hаlındа fəаliyyət göstərir ki, bunada azad rəqabət deyilir. . Rəqabət latın sözüdür. “Concurero” yəni toqquşma, üz-üzə gəlmə mənalarını daşıyır

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 98
Son yüklənmə tarixi: 11.09.2021
Əlavə edilib: 11.06.2018
Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 118 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 98
Son yüklənmə tarixi: 11.09.2021
Əlavə edilib: 11.06.2018