Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dövlət büdcəsinin formalaşmasında vergilərin rolu

Vergi sistemi, mahiyyəti və məzmunu
Büdcə gəlirlərinin tərkibi, quruluşu və sosial-iqtisadi mahiyyəti
Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin formalaşmasında vergilərin təhlili və qiymətləndirilməsi
Müasir vəziyyətdə vergilərin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi

Dövlət büdcəsinin formalaşmasında vergilərin rolu Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 48 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 103
Son yüklənmə tarixi: 24.07.2020
Əlavə edilib: 14.06.2018
Dövlət büdcəsinin formalaşmasında vergilərin rolu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 138 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 103
Son yüklənmə tarixi: 24.07.2020
Əlavə edilib: 14.06.2018