Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İstehsal prosesinin mahiyyəti, vəzifələri və təşkili prinsipləri

İstehsal prosesinin mahiyyəti və vəzifələri
İstehsal tsikli və onun mahiyəti
Müəssisədə istehsal prosesinin təşkili
Müəssisədə istehalın təşkili formaları

İstehsal prosesinin mahiyyəti, vəzifələri və təşkili prinsipləri Word faylı
Səhifələr: 14 səhifə
Ölçüsü: 80 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 820
Bu ay yüklənmə sayı: 241
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2019
Əlavə edilib: 20.06.2018
İstehsal prosesinin mahiyyəti, vəzifələri və təşkili prinsipləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 368 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 820
Bu ay yüklənmə sayı: 241
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2019
Əlavə edilib: 20.06.2018