Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İstehsal prosesinin mahiyyəti, vəzifələri və təşkili prinsipləri

İstehsal prosesinin mahiyyəti və vəzifələri
İstehsal tsikli və onun mahiyəti
Müəssisədə istehsal prosesinin təşkili
Müəssisədə istehalın təşkili formaları

İstehsal prosesinin mahiyyəti, vəzifələri və təşkili prinsipləri Word faylı
Səhifələr: 14 səhifə
Ölçüsü: 80 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2107
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 20.06.2018
İstehsal prosesinin mahiyyəti, vəzifələri və təşkili prinsipləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 368 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2107
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 20.06.2018