Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Tikintidə marketinq tədqiqatlarının mahiyyəti, məzmunu və əsas istiqamətləri.

Tikintidə marketinq tədqiqatının mahiyyəti və spesifik cəhətləri
Marketinq informasiyasının mənbələri.
Tikinti biznesində marketinq tədqiqatlarının xüsusiyyətləri.
Marketinq tədqiqatlarının beynəlxalq kodeksi.

Tikintidə marketinq tədqiqatlarının mahiyyəti, məzmunu və əsas istiqamətləri. Word faylı
Səhifələr: 20 səhifə
Ölçüsü: 39 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 108
Son yüklənmə tarixi: 11.01.2023
Əlavə edilib: 20.06.2018
Tikintidə marketinq tədqiqatlarının mahiyyəti, məzmunu və əsas istiqamətləri. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 108
Son yüklənmə tarixi: 11.01.2023
Əlavə edilib: 20.06.2018