Menu

Daxil olun Qeydiyyat

mulkiyyet firma əməkhaqqı kapital bazar iqtisadiyyati

Mülkiyyət: mahiyyəti, tipləri, formaları. İnkişaf meyilləri.
Bazar İqtisadiyyatının mahiyyəti, obyektləri, subyektləri, tipləri, modelləri və Qanunları
Firma:məzmunu və təşkili formaları. Firmanın sahibkarlıq fəaliyyəti
Kapital: məzmunu, quruluşu. Kapital bazarı və onun növləri. Kapital və investisiya qoyuluşları. İnvestisiya qoyuluşlarının səmərəliliyi
Əmək haqqı, mahiyyəti, formaları və sistemləri

mulkiyyet firma əməkhaqqı kapital bazar iqtisadiyyati Word faylı
Səhifələr: 21 səhifə
Ölçüsü: 62 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 792
Son yüklənmə tarixi: 21.01.2023
Əlavə edilib: 20.06.2018
mulkiyyet firma əməkhaqqı kapital bazar iqtisadiyyati PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 167 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 792
Son yüklənmə tarixi: 21.01.2023
Əlavə edilib: 20.06.2018