Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bankların əsas növləri

Bank sisteminin yaranması , bank işində universallaşma və ixtisaslaşma proseslərinin meydana gəlməsi.
Mərkəzi bankın funksiyaları , vəzifələri , məqsəd və istiqamətləri.
Kommersiya banklarının təşkilati formaları və funksiyaları.
İxtisaslaşmış banklar,onların mahiyyəti və funksiyaları.

Bankların əsas növləri Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 43 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 178
Son yüklənmə tarixi: 12.11.2021
Əlavə edilib: 08.05.2018
Bankların əsas növləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 128 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 178
Son yüklənmə tarixi: 12.11.2021
Əlavə edilib: 08.05.2018