Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ANTİBÖHRAN İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİ

1.Müəssisədə (təşkilatda) böhranların yaranması 2.Antiböhran idarəetmənin məzmunu və əsas xüsusiyyətləri 3.Böhran vəziyyətində həyata keçirilən idarəetmə prosesi 4.Antiböhran idarəetmə mexanizmləri

ANTİBÖHRAN İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 26 səhifə
Ölçüsü: 58 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 13
Son yüklənmə tarixi: 13.10.2021
Əlavə edilib: 24.06.2018
ANTİBÖHRAN İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 221 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 13
Son yüklənmə tarixi: 13.10.2021
Əlavə edilib: 24.06.2018
  • Göndərən: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
  • Əlavə edilib: 24.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 13.10.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
  • Word: 26 səhifə
  • Word Ölçüsü: 58 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 221 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat