Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici ticarətin əmtəə nomenklaturası

Xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturası anlayışı. Beynəlxalq ticarətdəki əmtəə nomenklaturalarının eyniləşidrilməsi mərhələləri. MDB-də və Azərbaycan Respublikasında Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Əmtəə Nomenklaturası.

Xarici ticarətin əmtəə nomenklaturası Word faylı
Səhifələr: 29 səhifə
Ölçüsü: 78 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 123
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 03.01.2021
Əlavə edilib: 10.05.2018
Xarici ticarətin əmtəə nomenklaturası PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 173 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 123
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 03.01.2021
Əlavə edilib: 10.05.2018