Menu

Daxil olun Qeydiyyat

QİYMƏTİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ VƏ RESURSQORUYUCU STRATEGİYALAR

1. Qiymət siyasəti və qiymətlərin müəyyən edilməsi metodları.
2. Qiymət və tələb arasındakı asılılığın xarakteristikası.
3. Firmanın qiymət strategiyası.
4. Qiymət siyasətinin formalaşması.
5. Qiymətin artmasına təsir edən səbəblər.

QİYMƏTİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ VƏ RESURSQORUYUCU STRATEGİYALAR Word faylı
Səhifələr: 21 səhifə
Ölçüsü: 91 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 108
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 24.10.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
QİYMƏTİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ VƏ RESURSQORUYUCU STRATEGİYALAR PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 201 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 108
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 24.10.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018