Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MARKETİNQ TƏDQİQATLARI

Marketinq tədqiqatları bazarın öyrənilməsi vasitəsidir
Marketinq tədqiqatlarının məqsədi və istiqamətləri
Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesi
İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
Bazarların seqmentləşdirilməsi
Məqsəd bazarlarının tutumunun müəyyən edilməsi

MARKETİNQ TƏDQİQATLARI Word faylı
Səhifələr: 28 səhifə
Ölçüsü: 139 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 368
Bu ay yüklənmə sayı: 39
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
MARKETİNQ TƏDQİQATLARI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 235 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 368
Bu ay yüklənmə sayı: 39
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018