Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Vergitutma nəzəriyyəsi

Vergi - dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.

Vergitutma nəzəriyyəsi Word faylı
Səhifələr: 12 səhifə
Ölçüsü: 34 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 64
Son yüklənmə tarixi: 27.06.2020
Əlavə edilib: 01.07.2018
Vergitutma nəzəriyyəsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 142 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 64
Son yüklənmə tarixi: 27.06.2020
Əlavə edilib: 01.07.2018