Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynelxalq iqtisadi münasibətlər

Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mahiyyətinin izahına keçməzdən əvvəl dünya iqtisadiyyatının inkişafının tarixi mərhələlərinə qısaca da olsa nəzər salmaq məqsədəuyğun olardı. Qeyd edək ki, dünya iqtisadiyyatının tarixinin öyrənilməsi iqtisadi fikir prinsiplərini formalaşdırmağa, müasir sosial və iqtisadi problemlərin tarixi köklərini görməyə, tarixən toplanmış təsərrüfat təcrübəsinə əsaslanaraq cari iqtisadi vəziyyəti adekvat surətdə qiymətləndirməyə və düzgün qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Dünya iqtisadiyyatının inkişafının tarixi mərhələlərə bölünməsində müxtəlif nəzəriyyələr mövcuddur. Hazırda onların üçünə daha çox istinad edilir:

Beynelxalq iqtisadi münasibətlər Word faylı
Səhifələr: 11 səhifə
Ölçüsü: 49 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 116
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 24.10.2021
Əlavə edilib: 05.07.2018
Beynelxalq iqtisadi münasibətlər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 375 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 116
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 24.10.2021
Əlavə edilib: 05.07.2018