Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisə iqtisadiyyati

Kökü ingiliscə market sözündən gələn marketinq anlayışı bazar və satış sferalarında fəaliyyət mənasına daha uyğundur. Lakin marketinq fəaliyyətinin bu cür izahı natamamdır, bəsitdir, çünki marketinqin əhatə dairəsi bazarla məhdudlaşmır. O, habelə, istehsal və bazar sferalarının qarşılıqlı əlaqələrinin mərkəzində dayanır və həmin əlaqələrin səmərəliliyi və optimallığının müəyyən edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Marketinq ümumi nəzəri baxımdan müəssisənin təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin bazar qanunları əsasında idarə edilməsi konsepsiyasıdır.Müəssisə özünün marketinq fəaliyyətini istehlakçının bu və ya digər tələbatını ödənilməsi naminə deyil – bundan öncə özünün istehsal imkanlarını genişləndirməklə öz maraqlarını təmin etmək üçün həyata keçirir.Müəssisə miqyasında marketinq fəaliyyəti istehlakçıların suverenliyi şəraitində cəmiyyətin müəyyən etdiyi sosial etik normalar əsasında, azad rəqabətə söykənən və qarşılıqlı faydalanmaq naminə əmtəələrin mübadiləsidir, sahibkarlıq fəaliyyətidir.

Müəssisə iqtisadiyyati Word faylı
Səhifələr: 13 səhifə
Ölçüsü: 32 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 344
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 20.10.2021
Əlavə edilib: 06.07.2018
Müəssisə iqtisadiyyati PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 210 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 344
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 20.10.2021
Əlavə edilib: 06.07.2018