Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq ticarət — dünya ölkələrinin xarici ticarətinin cəmi olan əmtəə-pul münasibətləri sistemi. Xarici ticarət dövriyyəsi bu və ya digər ölkənin ixracının və idxalının dəyərlərinin cəmidir. Xarici ticarətin dəyər həcmi müəyyən dövr üçün cari valyuta məzənnələrindən istifadə etməklə cari qiymətlərdə hesablanır. Xarici ticarətin fiziki həcmi daimi qiymətlərdə hesablanır və zəruri müqayisələri aparmağa və xarici ticarətin real dinamikasını müəyyən etməyə imkan verir.

Beynəlxalq ticarət Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 13.06.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
Beynəlxalq ticarət PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 196 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 13.06.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Kamran Əliyev Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 13.06.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
  • Word: 2 səhifə
  • Word Ölçüsü: 18 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 196 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat