Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Milli valyuta

XX yüz illiyin münasibətləri yeni inkişaf vüsəti alır. Açıq iqtisadiyyat quruculuğu yaradılmasının ümumi istiqamət götürməsi genişlənir. Bu vəziyyət əmtəə mübadiləsinin intensivləşməsinə, beynəlxalq maliyyələşdirmənin inkişafına güclü zəmin yaradır. Buradanda yeni valyuta bazarlarının əmələ gəlməsinə müxtəlif ölkələr arasında valyuta- maliyyə münasibətlərinin genişlənməsinə obyektiv qanuna uyğun zərurət yaranır.

Milli valyuta Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 13.03.2024
Əlavə edilib: 09.07.2018
Milli valyuta PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 86 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 13.03.2024
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 13.03.2024
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
  • Word: 4 səhifə
  • Word Ölçüsü: 24 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 86 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat