Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kreativ menecmentin mahiyyəti və təşəkkül tapması

Kreativlik, xüsusilə sürətlə dəyişən bir mühitdə, müəyyən təsiredici problemlərin həllində əlverişli rəqabət üstünlüyü və ya avantajı mənbəyi ola bilər. Kreativlik sahibkarlar üçün çox vacib bir amildir, çünki bu yeni imkanların kəşfi stimulunun və yeni yaradıclığa təşəbbüs təminatının innovasiya sahəsindəki ilkin mərhələsidir.

Kreativ menecmentin mahiyyəti və təşəkkül tapması Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 117
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 17.06.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
Kreativ menecmentin mahiyyəti və təşəkkül tapması PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 146 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 117
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 17.06.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 17.06.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 117
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 16 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 146 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat