Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kreativ menecmentdə informasiya təminat sisteminin yaradılması

Artan risklər , yeni tənzimləmələr və uyğunluq öhdəlikləri , qurum və təşkilatları , möhkəm bir quruluşa malik Təhlükəsizlik Sistemi meydana gətirməyə məcbur etməkdədir. Xüsusilə, müəssisələrdə yaradılan bu sistemin başlıca missiyası strateji və müəssisə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən informasiyaların təhlükəsizliyini təmin etmək və hansı müddətə reallaşacağını təyin etməkdən ibarətdir. ABŞ futuroloqu Elvin Tofflerin “Müharibə və anti müharibə” əsərində deyildiyi kimi “İnformasiya strateji məhsula çevrilir”.

Kreativ menecmentdə informasiya təminat sisteminin yaradılması Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Əlavə edilib: 09.07.2018
Kreativ menecmentdə informasiya təminat sisteminin yaradılması PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 116 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 34
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Əlavə edilib: 09.07.2018