Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kreativ mehsulların istehsalında strateji idarəetmə qərarlarının qebulunun təşkili

Strateji idarəetmə metodologiyasının meydan çıxması və ondan praktiki istifadə edilməsi ilk növbədə təşkilatın xarici mühitində baş verən dəyişikliklərin xarakterindən irəli gələn obyektiv səbəblərlə əlaqədardır. Strateji idarəetmənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən dəqiq təşkil edilmiş kompleks strateji planlaşdırma fəaliyyət göstərir, digər tərəfdən isə təşkilatın idarə edilməsinin strukturu forma “strateji planlaşdırma” ya cavab verir və elə qurulmuşdur ki, uzun müddətli strategiyanın hazırlanmasını təmin etsin.

Kreativ mehsulların istehsalında strateji idarəetmə qərarlarının qebulunun təşkili Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 83
Son yüklənmə tarixi: 29.05.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
Kreativ mehsulların istehsalında strateji idarəetmə qərarlarının qebulunun təşkili PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 303 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 83
Son yüklənmə tarixi: 29.05.2021
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 29.05.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 83
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 16 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 303 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: İqtisadiyyat