Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Vergi nəzarəti

Cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında yaranan bütün münasibətlərin qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyalarından olan nəzarətin mühüm rolu vardır. Tənzimlənən münasibətlərin xarakterindən asılı olaraq, dövlətin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyası müxtəlif qruplara bölünür. Bunlara məhkəmə, maliyyə, vergi, gömrük, sosial təminat, keyfiyyət və s. sahələrdə həyata keçirilən nəzarət funksiyaları aid edilir. Dövlət idarəçiliyinin hər bir sahəsində nəzarət funksiyaları müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları vasitəsilə yerinə yetirilir.

Vergi nəzarəti Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 62
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2022
Əlavə edilib: 10.07.2018
Vergi nəzarəti PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 167 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 62
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2022
Əlavə edilib: 10.07.2018