Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ƏDV

Azərbaycanda ƏDV 1992-ci ildən tətbiq edilir. Ölkəmizin Vergi Məcəlləsinə əsasən, ƏDV vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə verilən hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdir.

ƏDV Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 52
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2022
Əlavə edilib: 10.07.2018
ƏDV PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 213 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 52
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2022
Əlavə edilib: 10.07.2018