Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Makroiqtisadi tarazlığın mahiyyəti, ilkin şərtləri və təmin edilməsi

1.Makroiqtisadi tarazlığın mahiyyəti, ilkin şərtləri və təmin edilməsi
2. İqtisadi artım və səmərəlilik
3. Ümumi milli məhsul və milli gəlir
4. Xalis milli məhsul və milli gəlir.

5. Kreditin mahiyyəti, prinsipləri və növləri.

Makroiqtisadi tarazlığın mahiyyəti, ilkin şərtləri və təmin edilməsi Word faylı
Səhifələr: 9 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 333
Son yüklənmə tarixi: 24.11.2022
Əlavə edilib: 10.07.2018
Makroiqtisadi tarazlığın mahiyyəti, ilkin şərtləri və təmin edilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 155 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 333
Son yüklənmə tarixi: 24.11.2022
Əlavə edilib: 10.07.2018