Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Makroiqtisadiyyat

Təkrar istehsalın mahiyyəti və növləri
Xalis milli məhsul və milli gəlir
Gəlirlərin formalaşmasının bazar mexanizmi
Əhali gəlirləri, onların növləri və yaranma mənbələri.
Dövlət büdcəsinin mahiyyəti və quruluşu. Büdcə kəsiri və dövlət borcu.
Banklar və onların növləri.
İnflyasiyanın mahiyyəti
Tsikllər nəzəriyyəsi.
Beynəlxalq valyuta münasibətləri.
Kreditin mahiyyəti, prinsipləri və növləri.

Makroiqtisadiyyat Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 42 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 5316
Son yüklənmə tarixi: 31.01.2023
Əlavə edilib: 24.07.2018
Makroiqtisadiyyat PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 214 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 5316
Son yüklənmə tarixi: 31.01.2023
Əlavə edilib: 24.07.2018