Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi

1.Proqram- Məqsədli yanaşmanın iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin metodu kimi
2.Dövlətin aqrar siyasətinin reallaşdırılması metodları
3.Bankların mahiyyəti və növləri
4.Azərbaycanın ixrac siyasəti və onun əsas istiqamətləri
5.Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozlaşdırılması
6.Xarici iqtisadi münasibətlərin gömrük tənzimlənməsi
7.Ölkənin maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi sahəsində dövlət siyasəti
8.Regional iqtisadi inkişafın tənzimlənməsinin əsasları
9.Azərbaycan iqtisadiyyatında investisiyaların inkişaf istiqamətləri
10.Kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi istiqamətləri.

İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi Word faylı
Səhifələr: 42 səhifə
Ölçüsü: 470 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 182
Son yüklənmə tarixi: 28.01.2023
Əlavə edilib: 25.07.2018
İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 135 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 182
Son yüklənmə tarixi: 28.01.2023
Əlavə edilib: 25.07.2018