Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnvestisiya fəaliyyəti

1. Respublikanın investisiya siyasətinin mühim istiqamətləri
2. Azərbaycanda investisiya qoyuluşlarının müasir vəziyyəti
3. Qiymətli kağızlara investisiya qoyuluşları
4. Dövlətin investisiya siyasətinin strateji məqsədi
5. İnvestisiya iqliminin qiymətləndirilməsi meyarları
6. Layihənin maliyyə cəhətdən qiymətləndirilməsi
7. İnvestisiya-innovasiya strategiyasına görə ölkələrin təsnifatı
8. İnvestisiya potensialının qiymətləndirilməsinə sahəvi yanaşmanın təkmilləşdirilməsi
9. İnvestisiya strategiyası
10. İnvestisiya prosesi və onun iştirakçıları

İnvestisiya fəaliyyəti Word faylı
Səhifələr: 14 səhifə
Ölçüsü: 41 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 168
Son yüklənmə tarixi: 21.01.2023
Əlavə edilib: 25.07.2018
İnvestisiya fəaliyyəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 224 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 168
Son yüklənmə tarixi: 21.01.2023
Əlavə edilib: 25.07.2018