Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qeyri-selis nəzirrəyinin iqtisadiyyata tətbiqi

1. .Maliyyə idaretməsində qeyri-səlis məntiq.
2. Texniki analiz metodunun qeyri səlis məntiq yanaşması ilə tətbiq olunduğu tədqiqatlar.
3. .Dourra&Sıy “texniki analiz və qeyri-səlis məntiqdən istifadə edərək investisiya qoymaq”
4. .Simutis “ qeyri-səlis məntiq əsasında hissə sənədi alış və satışı”
5. Cheung&Kaymak, “ qeyri-səlis məntiq əsasında ticari sistem”
6. .Dong və Zhou “ABŞ hissə sənədi bazarında texniki analiz formasyalarının qeyri-səlis məntiq yanaşması ilə araşdırılması”
7. .Gamil və digərləri “ çoxlu faktor və qeyri-səlis məntiqdən istifadə edərək hissə sənədi texniki analizi”
8. Chang&Liu “Takagi-Sugeno-Kang qeyri-səlis qayda əsasında hissə sənədi qiymət ehtimalı”
9. .Roy vd. “S&P CNX NIFTY indeksinin qeyri-səlis mum qrafiki yanaşması ilə qiymətləndirməsi”
10. .Gradojevic &Gençay “qeyri-səlis məntiq, qərarsızlıqda və texniki analiz ilə al-sat etmə”

Qeyri-selis nəzirrəyinin iqtisadiyyata tətbiqi Word faylı
Səhifələr: 19 səhifə
Ölçüsü: 45 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 81
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018
Qeyri-selis nəzirrəyinin iqtisadiyyata tətbiqi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 319 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 81
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018