Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin təhlili. Hazır məhsulun və onun satışının auditi

İqtisadi təhlil və audit
İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin təhlili. Hazır məhsulun və onun satışının auditi

İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin təhlili. Hazır məhsulun və onun satışının auditi Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 198
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 25.01.2022
Əlavə edilib: 30.07.2018
İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin təhlili. Hazır məhsulun və onun satışının auditi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 174 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 198
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 25.01.2022
Əlavə edilib: 30.07.2018