Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlili. İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının auditi

İqtisadi təhlil və audit
Müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlili. İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının auditi

Müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlili. İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının auditi Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 17
Son yüklənmə tarixi: 24.08.2019
Əlavə edilib: 30.07.2018
Müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlili. İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının auditi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 170 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 17
Son yüklənmə tarixi: 24.08.2019
Əlavə edilib: 30.07.2018