Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İQTİSADİYYATA GİRİŞ

MÖVZU 1. İqtisadi təhlilin məzmunu, prеdmеti və vəzifələri
MÖVZU 2. İqtisadi təhlilin mеtоdu və əsas üsullari
Mövzu 3. Müəssisənin (firmanin) maliyyə nəticələrinin təhlili
Mövzu 4. Bеynəlxalq standartlardan istifadə еtməklə mənfəət və rеntabеlliyin təhlili
Mövzu 5. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili
Mövzu 6: Məhsul istеhsalı və satışının təhlili
Mövzu 7: Matеrial təchizati və matеrial rеsursla¬rindan istifadənin təhlili

İQTİSADİYYATA GİRİŞ Word faylı
Səhifələr: 85 səhifə
Ölçüsü: 1.45 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 734
Bu ay yüklənmə sayı: 15
Son yüklənmə tarixi: 26.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
İQTİSADİYYATA GİRİŞ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 304 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 734
Bu ay yüklənmə sayı: 15
Son yüklənmə tarixi: 26.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018