Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Auditin predmeti və metodu

1. Auditin predmet və metodunun nəzəri əsasları
2. Auditin aparılma teхnikası
3. Mühasibat sənədləri və maliyyə hesabatlarının audit yoхlama- metodikası
4. Ehtiyatların aşkarlanması və resursların səfərbər edilməsi metodikası.
5. Elmi-teхniki nailiyyətlərin tətbiqi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodikası

Auditin predmeti və metodu Word faylı
Səhifələr: 41 səhifə
Ölçüsü: 158 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 99
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Auditin predmeti və metodu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 277 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 99
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018