Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sosial nəzarət, onun növləri və funksiyaları

Sоsial sahələrin iqtisadiyyatı və idarə оlunmasının mahiyyəti
Sоsial sahələrin maliyyələşməsi və resurs təminatı
Sоsial sahələrin planlaşdırılmasının və idarə оlunmasının metоdоlоji və kоnseptual əsasları
Sоsial inkişafın tənzimlənməsi. Sоsial inkişafın iqtisa¬diyyatın inkişafında rоlu və qarşılıqlı əlaqəsi

Sosial nəzarət, onun növləri və funksiyaları Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 250
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Sosial nəzarət, onun növləri və funksiyaları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 147 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 250
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018