Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Pul vəsaitlərin auditi

Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların normativ hüquqi bazası
Pul vəsaitləri auditinin məlumat mənbələri və ümumi prinsipləri
Nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası
Qеyri-nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası
Valyuta əməliyyatları auditinin mеtodikası
Sair bank əməliyyatları auditinin mеtodikası

Pul vəsaitlərin auditi Word faylı
Səhifələr: 35 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 170
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Pul vəsaitlərin auditi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 154 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 170
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018