Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Auditin təşkili xüsusiyyətləri

Auditin təşkili хüsusiyyətləri
Audit yoхlama-ekspertiza işlərinin həcminin müəyyən edilməsi
Sifarişlər üzrə müqavilələrin bağlan-ması
Sifarişçi və icraçı (auditor) riskinin qiymətləndirilməsi

Auditin təşkili xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 34 səhifə
Ölçüsü: 116 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 208
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Auditin təşkili xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 165 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 208
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018