Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi

1. Respublikamızda inhisarların dövlət tənzimlənməsinin zərurəti və prinsipləri
2. İnhisarların dövlət tənzimlənməsinin mexanizmləri və meyarları
3. Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin xarakterik
4. Müasir dövrdə inhisarların dövlət tənzimlənməsinin tədbirləri

İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 72 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 150 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018