Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnsan resurslarıının idarə edilməsində əmək haqqının rolu

Əmək haqqının mahiyyəti
Əmək haqqının formaları
Əmək haqqı miqdarının fərqləndirilməsi
Əmək haqqı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

İnsan resurslarıının idarə edilməsində əmək haqqının rolu Word faylı
Səhifələr: 24 səhifə
Ölçüsü: 52 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 217
Son yüklənmə tarixi: 19.08.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
İnsan resurslarıının idarə edilməsində əmək haqqının rolu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 217
Son yüklənmə tarixi: 19.08.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018