Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dövlət,qiymətli kağızlar və ölkədə iqtisadi proseslərər onun təsiri.

Qiymətli kağızlar, onların mahiyyəti və funksiyaları.
Dövlət qiymətli kağızları və iqtisadi inkişafda onların rolu.
Qiymətli kağızlar bazarı və onun iştirakçıları.

Dövlət,qiymətli kağızlar və ölkədə iqtisadi proseslərər onun təsiri. Word faylı
Səhifələr: 18 səhifə
Ölçüsü: 76 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 36
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018
Dövlət,qiymətli kağızlar və ölkədə iqtisadi proseslərər onun təsiri. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 148 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 36
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018