Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MAKROİQTİSADİYYATIN TƏDQİQAT PREDMETİ

Müasir iqtisadi nəzəriyyə iqtisadiyyatın bütövlükdə fəaliyyətinə aid olan problemlərin öyrənilməsini nəzərdə tutur. Onlar əsasən hər bir subyektə toxunur, çünki işsizlk, inflyasiya, valyuta kursu, iqtisadi konyuktura və s. problemlər bizim heç birimizdən yan keçmir.

MAKROİQTİSADİYYATIN TƏDQİQAT PREDMETİ Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018
MAKROİQTİSADİYYATIN TƏDQİQAT PREDMETİ PDF faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 128 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 71
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018