Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Empirik məktəb

Еmpirik məktəb və kapitalist müəssisələrinin idarəеtmə təcrübəsi.
Еmpirik məktəbin əsas nümayəndələrinin idarəеtmə haqqında düşüncələri.
Еmpirik məktəb, Tеylorizm və «insan münasibətləri» doktrinası.

Empirik məktəb Word faylı
Səhifələr: 49 səhifə
Ölçüsü: 319 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Son yüklənmə tarixi: 30.10.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018
Empirik məktəb PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 175 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Son yüklənmə tarixi: 30.10.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018