Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Laffer əyrisi

Laffer əyrisi "Təklif iqtisadiyyatı"nın ən önəmli simvollarındandır. Amerikan iqtisadçı Arthur Laffer tərəfindən yaradılan, vergi dərəcələri və vergi daxilolmaları arasında əks əlaqəni açıqlayan anlayışdır. Fərdlər hər cür vergi artımına reaksiya verirlər. Vergi səviyyəsindəki müəyyən bir nöqtəyə qədər artım dövlətin büdcə gəlirlərinin artmasını təmin edir və vergilərin daha da yüksəldilməsi fərdlərin vergi ödəməkdən qaçınma meyli göstərməsinə və ya işləməməsinə səbəb olur ki, bunun nəticəsində də dövlətin vergi daxilolmalarında azalma baş verir.

Laffer əyrisi Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 72 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 186
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.12.2022
Əlavə edilib: 05.11.2018
Laffer əyrisi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 98 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 186
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.12.2022
Əlavə edilib: 05.11.2018