Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Statistika haqqında ümumi anlayış

Statistikanın tarixi inkişafı, statistika elminin predmeti və metodologiyası, statistik məlumatların yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması, mütləq və nisbi kəmiyyət. Orta kəmiyyətlər və onların hesablanma üsulları

Statistika haqqında ümumi anlayış Word faylı
Səhifələr: 18 səhifə
Ölçüsü: 121 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 397
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 15.04.2024
Əlavə edilib: 23.11.2018
Statistika haqqında ümumi anlayış PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 322 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 397
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 15.04.2024
Əlavə edilib: 23.11.2018

Referatı göndərən