Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya

XX əsrin ikinci yarısından sənaye ölkələrinin sürətli inkişafı nəticəsində beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə beynəlxalq ticarətin inkişafında güclü küyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Daha doğrusu beynəlxalq ticarətin müxtəlif istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti ilə daha da tamamlanırdı. Nəticədə hazır əmtəələrin ixracı ilə yanaşı bütün istehsal amillərinin xaricə axması imkanı və yerləşdirilməsi genişlənmiş və ölkələr arası fəaliyyət artmışdır.

Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya Word faylı
Səhifələr: 40 səhifə
Ölçüsü: 83 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 542
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 17.02.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018
Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 147 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 542
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 17.02.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018