Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əmək resurslarını idxal edən ölkələrin miqrasiya siyasəti

Beynəlxalq əmək təşkilatı emmiqrant ixrac edən ölkələrin siyasətini aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir:əmək resurslarının emiqrasiyası ölkədə işsizlik probleminin həllinə kömk göstərməli,emiqrant-zəhmətkeşlərdən ölkəyə daxil olan xarici valyuta isə ixrac-idxal əməliyyatlarının balanslaşdırılmasında istifadə olunur

Əmək resurslarını idxal edən ölkələrin miqrasiya siyasəti Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 29
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 30.03.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018
Əmək resurslarını idxal edən ölkələrin miqrasiya siyasəti PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 29
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 30.03.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018