Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əhalinin və əmək resurslarının ölkələrarası yerdəyişməsi

Bəşəriyyətin sosial-mədəni həyatının və təsərrüfatçılığın demokratikləşməsi və beynəlmiləlləşməsinin təzahürlərindən biri ,həmçinin ölkələr və xalqlar arasında ,millətlərarası ziddiyyət və toqquşmaların,fövqaladə halların və təbii fəkakətlərin birbaşa nəticəsi -ölkədaxili,ölkələrarası əhalinin və əmək ehtiyatlarının müxtəlif formalarda hərəkətidir.

Əhalinin və əmək resurslarının ölkələrarası yerdəyişməsi Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 15 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 59
Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018
Əhalinin və əmək resurslarının ölkələrarası yerdəyişməsi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 162 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 59
Son yüklənmə tarixi: 19.01.2020
Əlavə edilib: 17.05.2018