Menu

Daxil olun Qeydiyyat

LOQİSTİK SİSİTEMLƏR VƏ ONLARIN ELEMENTLƏRİ

İqtisadi mexanizmin səmərəli fəaliyyətini təmin edə bilən müxtəlif sistemlər mövcuddur. İxtiyarı sistemin öyrənilməsi bu sistemlərin qurulması və fəaliyyət prinsiplərinin aşkar edilməsi, eləcədə sistemin ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi kimi problemlərin həllini nəzərdə tutur.

LOQİSTİK SİSİTEMLƏR  VƏ  ONLARIN  ELEMENTLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 20 səhifə
Ölçüsü: 55 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.04.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018
LOQİSTİK SİSİTEMLƏR  VƏ  ONLARIN  ELEMENTLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 188 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.04.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018